Nghiệm thu đề tài điều trị gãy kín 1/3 dưới xương chày có chốt IME

Ngày 11/4/2012, Hội đồng khoa học cấp thành phố đã nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điều trị gãy kín 1/3 dưới xương chày bằng đinh nội tủy có chốt IME trong điều kiện không có màn tăng sáng tại bệnh viện Việt Tiệp” do BS cao cấp Lê Trung Dũng, nguyên... more →
Posted in: Nghiên cứu khoa học