TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

Chiều 21/7, Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ được Đảng bộ cơ quan Sở Y tế Hải Phòng chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các chi bộ khác. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Tô – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối; đ/c Lê Huy Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế; đ/c Nguyễn Tiến Sơn Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng dự đại hội có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Sở Y tế Hải Phòng.

Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố có 23 đảng viên được chia làm 4 tổ đảng (trên tổng số 74 CBVC), trong đó có 20 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, tuổi đời trung bình là 43 tuổi. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, chỉ đạo công tác y tế dự phòng trong địa bàn thành phố. Chi bộ thường xuyên coi trọng và quan tâm công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, quy hoạch tạo nguồn phát triển; công tác sinh hoạt Đảng được duy trì đều đặn, công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Sở Y tế. Công tác phát triển Đảng được quan tâm và thực hiện đúng quy định, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp 06 đồng chí vào Đảng vượt 02 chỉ tiêu về kết nạp đảng so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017 của chi bộ. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Huy Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thời gian tới cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu Chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đỗ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 được bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Phương Hoàng