Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika tại Hải Phòng

Hải Phòng là thành phổ Cảng du lịch, năm 2015 có xuất hiện vụ dịch mắc sốt xuất huyết  tại Thủy Nguyên, Cát Bà. Hiện tại, muỗi Aedes gây bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng sinh sản khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch Sốt xuất huyết và dịch... more →
Posted in: Phòng chống dịch bệnh