GIAO LƯU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI

Hưởng ứng Thánh hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, Ban Điều phối Chương trình điều trị phục hồi thành phố và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Giao lưu tuyên truyền phòng chống ma túy, điều trị nghiện và điều... more →
Posted in: Phòng chống ma túy

TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TẠI THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

Vừa qua, Trường THCS Trương Công Định phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDSK Hải Phòng tổ chức buổi truyền thông về phòng chống ma túy và xâm hại tình dục cho các em học sinh toàn trường. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác... more →
Posted in: Phòng chống ma túy