MỘT SỐ QUAN NIỆM SAI VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Hiện nay ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra rất phức tạp. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước ghi nhận 58.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và 17 trường hợp tử vong. Tại Hải Phòng đã ghi nhận 49 trường hợp (có 22 ca... more →
Posted in: Sốt xuất huyết

NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TRONG CỘNG ĐỒNG

Hiện nay trên cả nước, tình hình mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Theo Bộ Y tế, tính đến hết tháng 6/2017 cả nước ghi nhận 45.074 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên cả nước, trong đó có 13 trường hợp tử vong…... more →
Posted in: Sốt xuất huyết