GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE HẢI PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

1. Chức năng:

– Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn toàn thành phố.
– Chỉ đạo tuyến, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khoẻ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

– Căn cứ vào định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế để xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
– Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn thành phố.
– Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế để bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và cộng tác viên làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.
– Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế và các cơ sở y tế địa phương, cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương để thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ đã được phê duyệt.
– Nghiên cứu và sản xuất các tài liệu về truyền thông giáo dục sức khoẻ theo quy định hiện hành.
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN GIÁM ĐỐC

 
Giám đốc: Ths.Bs Nguyễn Quang Chính
Phó Giám đốc: Bs. Phạm Văn Hà

2. Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: CN Bùi Đức Lợi

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng: CN Nguyễn Hải Anh

4. Phòng Giáo dục sức khỏe và Kỹ thuật nghe nhìn

Phó trưởng phòng: Bs. Phạm Ngọc Hùng

….

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hải Phòng

  • Địa chỉ: 35 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
  • Trưởng ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Quang Chính
  • Email: chinhts76@yahoo.com.vn
  • ĐT: 02253823541
  • Website: t4ghaiphong.org.vn