TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN THÀNH PHỐ

Sáng 13/2/2020, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức buổi truyền thông cho hơn 300 lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các phòng, ban, đơn vị trong toàn ngành về dịch bệnh Covid 19. Tại buổi truyền thông, TS.BS Nguyễn Quang... more →
Posted in: Covid 19