Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Theo đó, để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau:Thứ nhất, căn cứ dữ liệu quản lý thu BHYT... more →
Posted in: Bảo hiểm y tế