BỆNH LIÊN CẦU LỢN

Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người nguy hiểm gây ra bởi liên cầu khuẩn Streptococcus suis (S. suis). Bệnh có diễn biến nhanh và nặng, thời gian điều trị kéo dài và chi phí điều trị tốn kém nhưng nhiều trường hợp vẫn không thể qua... more →
Posted in: Bệnh liên cầu lợn