TỶ LỆ PHÁT HIỆN NGƯỜI BỊ BỆNH GLOCOM CÒN THẤP

Bệnh Glocom hay còn được gọi là thiên đầu thống được dùng để gọi một nhóm bệnh có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt bình thường. Về hình thái lâm sàng bệnh có 2 thể: Glocom góc đóng và Glocom góc mở. Đối với những trường... more →
Posted in: Bệnh Glocom