Giới thiệu

...

Liên hệ T4GHAIPHONG

  • Địa chỉ cũ: 35 Lê Đại Hành – Hồng Bàng – Hải Phòng
  • Địa chỉ mới: 276 Máng Nước, An Đông, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại: 031 3823541 Fax: 031 3810296
  • Email: t4ghaiphong@gmail.com
  • Website: https://t4ghaiphong.org.vn