HỘI THẢO PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Sáng 09/3/2018, Chi cục An toàn VSTP thành phố tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các phòng, ban Sở Y tế, Trung tâm truyền thông GDSK, lãnh đạo và trưởng phó các phòng Chi cục An toàn VSTP thành phố,  lãnh đạo phòng Y tế, Trung tâm y tế, cán bộ chuyên trách ATTP các quận huyện.

 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/2/2018, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành và có hiệu lực ngay kể từ ngày ký; thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Nghị định được đánh giá là đã tạo cuộc “cách mạng” trong quản lý an toàn thực phẩm, thể hiện nỗ lực rất lớn và quyết tâm cao độ của Chính phủ, của Bộ Y tế, cùng nhiều cơ quan liên quan.
Theo đó, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về: Thủ tục tự công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; ghi nhãn thực phẩm; quảng cáo thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

Một trong những điểm mới quan trọng tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP là cho phép doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì phải gửi bản hồ sơ công bố tới các cơ quan nhà nước để xác nhận như trước đây, chỉ trừ một số sản phẩm phải công bố tại Bộ Y tế và Sở Y tế. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước, được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
Điểm nhấn lớn nữa tại Nghị định 15 là thay đổi căn bản quy định kiểm tra nhà nước về ATTP. Nếu trước đây, 100% mặt hàng thực phẩm nhập khẩu khi thông quan đều phải kiểm tra chuyên ngành thì nay sẽ mở rộng diện không cần kiểm tra. Nghị định 15 quy định tới 9 loại sản phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu. Chẳng hạn như: các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại các cửa hàng miễn thuế; hay sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công nội bộ trong cơ sở. Nghị định 15 tiếp tục phân công rõ trách nhiệm quản lý của 3 Bộ gồm Y tế, Công Thương, NN&PTN.; 
Việc cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất nhưng không buông lỏng công tác quản lý ATTP; thể hiện quyết tâm cao độ của Chính phủ và Bộ Y tế trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Tại Hội thảo, sau khi đại diện Chi cục VSATTP thành phố phổ biến Nghị định 15/2018/NĐ-CP; các đại biểu đã có nhiều cầu hỏi, chia sẻ làm rõ nội dung Nghị định, để tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, triển khai nhiệm vụ của các đơn vị cá nhân liên quan, cũng như hướng dẫn cho có cở sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện các quy định của Nghi định tại Hải Phòng..

 

Đức Lợi