SỞ Y TẾ TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Nhằm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Ngành Y tế Hải Phòng đến các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, sáng 27/3/2019, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn về Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và triển khai kế hoạch công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập năm 2019.
Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng, ban – Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Bệnh viện ngoài công lập, Phòng khám đa khoa ngoài công lập, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp dược, Phòng Y tế các quận, huyện, và đại diện một số Phòng khám, Nhà thuốc.
Tại lớp tập huấn, Dược sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng nghiệp vụ Dược – Sở Y tế đã hướng dẫn những sửa đổi, bổ sung của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Trong đó có những sửa đổi về: hành nghề dược; điều kiện kinh doanh thuốc; cơ sở vật chất và nhân sự của cơ sở kinh doanh thuốc; mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; quy định về hủy thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, nguyên liệu là dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; thủ tục xét duyệt đơn hàng mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất; thủ tục xét duyệt đơn hàng mua nguyên liệu gây nghiện, hướng thần, tiền chất; cấp phép xuất khẩu thuốc và nguyên liệu; và một số nội dung khác.
Bác sỹ CKI Lê Thị Thủy, Trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân – SYT cũng trình bày và hướng dẫn Nghị định 155/2018/NĐ-CP về một số sửa đổi tại: Điều 7, hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề; Điều 22, hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Điều 23a, điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Điều 23, điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện; Điều 25, điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa; Điều 26, điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa; Điều 30, điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh; Điều 33, điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế; …
Lớp tập huấn đã giúp lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài công lập được cập nhật những thông tin mới nhất về công tác quản lý Y – Dược, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đúng những quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của Ngành Y tế Hải phòng.
Quang Thành