TẬP HUẤN QUẢN LÝ, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC, VẮC XIN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Chiều 21/3 năm 2019, tại hội trường Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc, vắc xin tiêm chủng cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.
Tham dự lớp tập huấn có TS. Phan Huy Thục – Phó giám đốc Sở Y tế, đại diện Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng thành phố, cùng 500 cán bộ Trưởng, phó các khoa phòng của Trung tâm y tế quận, huyện; Trưởng trạm Y tế xã, phường, cán bộ phụ trách công tác dược.
Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Tiến sĩ Phan Huy Thục nhấn mạnh: Công tác dược cần phải được trú trọng quản lý, giám sát chặt chẽ. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị rà soát lại tất cả các công việc liên quan đến công tác dược, công tác cung ứng và bảo quản thuốc nhằm bảo đảm công tác quản lý được được diễn ra theo đúng quy trình, quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc sử dụng thuốc, vắc xin cho người bệnh. Nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác dược của đơn vị.
Tại lớp tập huấn, Dược sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng nghiệp vụ Dược – Sở Y tế đã trình bày các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về công tác Dược như: Công văn số 80/2013/SYT-NVD ngày 23/1/2013 về công tác dược tại các TTYT; Công văn số 1278/SYT-NVD ngày 3/8/2016 về việc triển khai GSP, GDP trong bảo quản vắc xin; Công văn số 249/SYT-NVD ngày 21/2/2017 về đảm bảo hệ thống dây truyền lạnh bảo quản vắc xin; Công văn số 791/SYT-NVD ngày 11/4/2018 về mua sắm vắc xin; Công văn số 1550/SYT-NVD ngày 25/6/2018 về cung ứng thuốc KCB tại TYT xã; Công văn số 323/SYT-NVD ngày 19/2/2019 về việc thực hiện thực hành tốt bảo quản vắc xin. Luật Dược, Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Sau buổi tập huấn với những kiến thức thu được từ lớp học, các học viên sẽ về áp dụng, thực hiện ngay việc bảo quản thuốc và vắc xin tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế, qua đó góp phần đảm bảo chất lượng thuốc cũng như an toàn trong quá trình sử dụng thuốc cho người bệnh.
Quang Minh