THỦ TƯỚNG YÊU CẦU BỘ Y TẾ KIÊM TRA VIỆC KÊ ĐƠN, BÁN THUỐC KHÁNG SINH

Trước tình hình kháng thuốc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ NN&PTNT, Công Thương, TN&MT kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2013-2020. Có giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về kê đơn và sử dụng kháng sinh trong các cơ sở y tế; có biện pháp giám sát hiệu quả việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ đồng thời tổ chức thanh kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành quy định về bán thuốc kê đơn; có biện pháp quản lý hiệu quả, trước tiên tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh.

Giao Bộ NN&PTNT được giao tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bộ đưa ra lộ trình sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế trong việc quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam đang nằm trong nhóm các nước có tỉ lệ kháng thuốc kháng sinh cao trên thế giới. Tại Việt Nam cũng đã có quy định về xử phạt việc bán thuốc kháng sinh khi người bệnh không có đơn của bác sĩ, nhưng trên thực tế, việc mua – bán kháng sinh vẫn diễn ra phổ biến tại các hiệu thuốc bởi việc xử phạt chưa quyết liệt và mức xử phạt còn nhẹ. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh tăng cao.