TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Từ 20/3 đến 20/4/2018, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho hơn 560 cán bộ y tế, cộng tác viên y tế không hưởng lương tại 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tham gia đợt tập huấn, các giảng viên của Trung tâm Truyền thông GDSK đã chuyển tải các nội dung: Một số chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, một số chính sách liên quan lĩnh vực y tế mới, tình hình dịch bệnh, các vấn đề sức khỏe xã hội đang quan tâm. Định hướng công tác truyền thông GDSK của mạng lưới năm 2018; Kỹ năng cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền thông; Kỹ năng viết tin bài, cung cấp thông tin trên mạng xã hội: Zalo, Facebook… của các đơn vị y tế.

Đợt tập huấn là dịp để các cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên làm công tác truyền thông củng cố lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác truyền thông GDSK để chủ động tổ chức những hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Đồng thời được cập nhật những kiến thức mới trong kỹ năng truyền thông đặc biệt là cách ứng dụng mạng xã hội trong truyền thông y tế. Từ đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại các địa phương, góp phần định hướng tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại cộng đồng.
Phạm Sen