TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO CÁN BỘ Y TẾ CƠ SỞ NĂM 2016

  • Thực hiện kế hoạch năm 2016 về việc đào tạo mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe cho y tế cơ sở, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông GDSK tại các Trạm Y tế và các cộng tác viên  y tế về kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố tổ chức đợt tập huấn “Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở ” từ ngày 15/3/2016 đến ngày 07/4/2016, cho 14/15 quận huyện của thành phố (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ).

    Khoảng 560 cán bộ y tế và cộng tác viên tham dự các lớp tập huấn được các giảng viên giới thiệu và hướng dẫn một số khái niệm cơ bản về truyền thông – giáo dục sức khỏe; các kỹ năng trong truyền thông trực tiếp; cách sử dụng tài liệu truyền thông tại cộng đồng và một số hình thức truyền thông trực tiếp – gián tiếp tại cộng đồng. Đan xen còn có các video, hình ảnh minh hoạ, hướng dẫn cụ thể những tình huống về cách sử dụng các kỹ năng truyền thông; đặc biệt là những tiết thực hành của các học viên qua phần thảo luận, đóng vai.

    Đợt tập huấn này là điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cơ sở có kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, và là dịp để các học viên tham gia lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống các dịch bệnh ở địa phương, bảo vệ sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.

    Học viên tham gia các lớp tập huấn sau khi hoàn thành các bài lượng giá kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2016”