BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP ĐỦ ĐIỂU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH NHIỄM HIV DƯƠNG TÍNH

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều phương pháp để xác định tình trạng HIV trong cơ thể người. Phương pháp phổ biến nhất trên thế giới và  ở Việt Nam hiện nay là xét nghiệm máu tìm kháng thể HIV (do cơ thể sản sinh ra để chống lại virut HIV).

Hiện nay, các cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm HIV bao gồm:  các bệnh viện tuyến thành phố, tuyến quận huyện, Trung tâm y tế dự phòng và các phòng khám có chức năng làm xét nghiệm. Tuy nhiên những xét nghiệm ban đầu đều sử dụng phương pháp test nhanh, kỹ thuật này rất đơn giản, chủ yếu là sàng lọc bệnh nhân chứ chưa có khả năng khẳng định nhiễm HIV dương tính.

Vừa qua, Bộ Y tế đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cho Khoa Vi sinh – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, chỉ có  các cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện mới có quyền khẳng định các trường hợp dương tính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đó.