Danh sách các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố

Danh sách các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố

Phòngkhám NCL KCB BHYT (15)

STT

Họ và tên Tên tiếng Anh Tài khoản Portal Phòng/nhóm Chức danh Điện thoại Di động Địa chỉ Email

1

Phòng khám ĐK 999 Ngô Gia Tự pkdk999 Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám ĐK 999 Ngô Gia Tự Giám đốc

2

Phòng khám ĐK Liên Am pkdkla Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Liên Am Giám đốc

3

Phòng khám ĐK Đức Trung pkdkdt Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Đức Trung Giám đốc 0312673209 01647913971 kênh giang – thủy nguyên – hải phòng-thủy nguyên-hải phòng pkdakhoaductrung@gmail.com

4

Phòng khám ĐK 33 Kỳ Đồng pkdk33kd Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám ĐK 33 Kỳ Đồng Giám đốc

5

Phòng khám ĐK Tân Dương pkdktd Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Tân Dương Giám đốc

6

Phòng khám ĐK Hòa Bình pkdkhb Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Hòa Bình Giám đốc

7

Phòng khám ĐK Nam Cường pkdknc Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Nam Cường 0936633303 TT Vinh Bao-Vinh Bao-hai phong namcuongvb@gmail.com

8

PKĐK Bình Dân (Dương Kinh) pkdkbddk Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Bình Dân

9

PKĐK Bình Dân (Vĩnh Bảo) pkdkbdvb Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Bình Dân

10

Phòng khám ĐK Hồng Phúc pkdkhp Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc

11

Phòng khám ĐK Hồng Ngọc pkdkhn Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc

12

Phòng khám ĐK Đông Quy pkdkdq Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Đông Quy 0313943074 0913244796 thôn Đông Quy xã Toàn Thắng-Tiên lãng-Hải Phòng vancach4796@gmail.com

13

Phòng khám ĐK Hùng Vương pkdkhv Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Hùng Vương 01266059302 Thôn My Sơn, Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải phòng hungvuongpkdk@gmail.com

14

Phòng khám ĐK Hiện Đại pkdkhd Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa Hiện đại 0989.336.086 464 Lạch Tray, Đằng Giang-Ngô Quyền-Hải Phòng mic.ngocbich@gmail.com

15

Phòng khám ĐK số 8 Lán Bè pkdklb Phòng khám NCL KCB BHYT Phòng khám Đa khoa số 8 Lán Bè